Station in Sint Petersburg met groepje reizigers

Reizen

We reizen door landen die vroeger deel uit hebben gemaakt van de Sovjetunie en van het grote Russische Tsarenrijk. Deze landen hebben na de onafhankelijkheid in de jaren ’90 te maken gehad met het afschudden van de Russische koloniale erfenis. De grote buur speelt echter nog steeds een overheersende rol. De koloniale erfenis is vaak beter te begrijpen door literatuur uit verschillende perioden te lezen die zich in die gebieden afspeelt. Een selectie van inspirerende fragmenten van grote dichters en schrijvers uit 19e, 20e en 21e eeuw gaat mee in de bagage en wordt terplekke gelezen. Zo wordt de reis begeleid door de avonturen, gevoelens, perspectieven van hoofdpersonages op dezelfde plekken. U kunt zich inleven in de lastige en vaak beladen politieke context waarin de bewoners van de buurlanden leefden of leven. Hoe ze omgaan met de ingewikkelde relatie met hun grote en vaak agressieve buur Rusland en hoe ze die lastige, soms pijnlijke relatie met Rusland vormgeven. U maakt daarbij niet alleen kennis met de plaatselijke culturele context. U leert ook de koloniale invloed vanuit Rusland, waar de buren uiterst gevoelig voor zijn, beter te herkennen.